New Document
เครื่องเงินน่าน ที่พักน่านรถเช่าน่านรถตู้น่านโรงแรมน่าน พักน่านรีสอร์ทน่านที่พักนาน้อยเที่ยวน่าน ทัวร์น่านโฮมสเตย์hotelnan travelnanโรงแรมในจังหวัดน่านที่พักในจังหวัดน่านโรงแรมในน่านรถเกสต์เฮาส์น่านเที่ยวน่านช้อปปิ้งน่านแหล่งท่องเที่ยวน่านแผนที่แผนที่น่านแอ่วน่านไปน่านนวดเส้นทางน่านเส้นทางท่องเที่ยวน่านปู่ม่านย่าม่านร้านอาหารน่าน

สำหรับผู้ประกอบการ  ll  Administrator  

 หน้าแรก

 ข้อมูลจังหวัด

 ประวัติศาสตร์

 การเดินทาง

 ของฝากขึ้นชื่อ

 เครื่องเงินน่าน

Aleo Flash Slideshow Gallery Maker
www.nanstay.com
          เมนูหลัก
 
หน้าแรก
ข้อมูลจังหวัดน่าน
ประวัติศาสตร์เมืองน่าน
ที่ตั้ง อาณาเขต
การเดินทางมาน่าน
ของฝากขึ้นชื่อ 
เครื่องเงินน่าน 
 
 
          บริการของเรา
 
ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด
โรงแรม ที่พัก ในจังหวัด
ร้านอาหารในจังหวัด
แผนที่ท่องเที่ยว ค้นหาเส้นทาง
คู่มือท่องเที่ยวทั่วน่าน
โปรแกรมท่องเที่ยว
ติดตามข่าวสารบน Facebook
บริการสอบถามทาง E-Mail
บริการถาม-ตอบ ผ่าน Line
ติดต่อ สอบถาม
สำหรับผู้ประกอบการที่พัก
Administrator
 
 
          ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว
 
 
 
          เที่ยวบินเมืองน่าน
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
          เหตุผลที่ควรเลือกโฆษณากับเรา
 

 
 
          VDO แนะนำจังหวัดน่าน
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Live Help
 
 

 

 
No title

   ข้อมูลจังหวัดน่าน

               จังหวัดน่าน เมืองเล็ก ๆ ทางตะวันออกของภาคเหนือตอนบน อดีตน่านเป็นเป็นเทศนครรัฐ เป็นเมืองโบราณยุคสมัยเดียวกับกรุงสุโขทัยและล้านนา มีเจ้าผู้ครอง 64 องค์

               น่านห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 668 กม. มีพื้นที่ 11,472,076 ตร.กม. หรือประมาณ 7.17 ล้านไร่ ทางใต้ติดกับ จ.แพร่ และ จ.อุตรดิตถ์ ทิศตะวันตก ติดกับ จ.พะเยา ทิศเหนือ ติดกับ สปป.ลาว โดยมีแนวเทือกเขากั้นยาว 227 กม.

               น่านมี 15 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น อำเภอบ้านหลวง อำเภอแม่จริม อำเภอสันติสุข อำเภอท่าวังผา อำเภอสองแคว อำเภอปัว อำเภอบ่อเกลือ อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอภูเพียง

               น่านเป็นชุมชนคนต้นน้ำ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ ภูเขาที่มีความลาดชันสูง ภูเขาที่สูงที่สุดคือ ดอยภูคา สูง 1,980 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง มีแม่น้ำน่าน เป็นแม่น้ำสายที่สำคํย มีลำน้ำสาขาของแม่น้ำน่านหลายสาย เช่น ลำน้ำสา ลำน้ำว้า ล้ำน้ำสมุน ลำน้ำแหง ล้ำน้ำปั้ว ลำน้ำกอน ฯลฯ

               คนน่าน มีหลากหลายชาติพันธุ์ รวมกันอยู่อย่างมีความสุข ได้แก่ ชาวไทยเหนือ ไทยยวนหรือคนเมือง ชาวไทลื้อ ชาวเขาเผ่าม้ง เย้า ขมุ ถิ่น ลัวะ พวน ลาฮู ตองเหลือง รวมประชากร ราว 4.7 ล้านคน

               น่าน เป็นเมืองโบราณที่มีชีวิต ความงดงามของขุนเขา ป่าไม้ ก่อให้เกิดอากาศที่ดี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนวัฒนธรรม ประเพณีของกลุ่มชนเผ่าที่แตกต่างกัน สร้างสีสรรให้กับน่าน ได้อย่างลงตัว งานศิลปกรรมหัตถกรรมที่หลากหลาย ทรงคุณค่า บ้านเรือนไทยเหนือแบบโบราณ สถาปัตยกรรมโบราณ วัดวา อาราม สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนน่านได้อย่างน่าดูชม

     
     
Sticky jQuery Footer Example