หอศิลป์ริมน่าน

1.ข้อมูลทั่วไป   สถานที่จัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นด้วยแรงบันดาลใจและวิสัยทัศน์ของ ศิลปินผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งของประเทศไทย ชื่อ วินัย ปราบริปู ผู้ศึกษาด้านจิตรกรรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันชั้นเยี่ยมทางศิลปเมื่อสำเร็จการศึกษาเขาได้ทุ่มเททำงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง ใช้ชีวิตคลุกคลีกับวงการศิลปะอยู่ในเมืองหลวงของประเทศกว่า ๒๕ ปี รวมทั้งได้มีโอกาสศึกษาดูงานศิลปะของหอศิลป์สำคัญๆหลายแห่งทั้งในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา

2.ที่ตั้ง    อ.เมือง

3.ติดต่อสอบถาม    -    Website. https://www.facebook.com/holsil.rimnan?ref=ts&fref=ts

4.รูปภาพประกอบ

5.แผนที่

www.nanstay.com แนะนำพิกัดทางภูมิศาสตร์ ที่พักและร้านอาหารต่าง ๆ