อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

1.ข้อมูลทั่วไป   อุทยานแห่งชาติขุนสถาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านขุนสถาน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน มีความสูงจาก ระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 1,424 เมตร ระหว่างการเดินทางมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีอากาศหนาวเย็น ตลอดทั้งปี ตอนเย็นจะได้สัมผัสท้องฟ้าที่สวยงามมาก ตอนกลางคืนสามารถมองเห็นไฟส่องสว่างของ หมู่บ้านใน ตำบลสันทะ ตัวอำเภอนาน้อย ตัวอำเภอเวียงสา ตัวอำเภอเมืองน่าน โดยเฉพาะไฟส่องสว่าง ของหมู่บ้านใน ตำบลสันทะ จะมีลักษณะเหมือนดาวที่อยู่บนดิน กลมกลืนกับดาวที่อยู่บนท้องฟ้า สิ่งที่น่าสนใจและทำให้อุทยานแห่งชาติขุนสถาน เป็นที่รู้จักของมีนักท่องเที่ยวมากขึ้น คือ ในทุกปี ของช่วง เดือนม.ค. สามารถชมความงามของดอกพญาเสือโคร่ง หรือซากุระเมืองไทย ที่เบ่งบานชมพูตลอดทั้งดอย นอกจากนี้ จะมีหญ้าหอม ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปสัมผัสกลิ่นหอมชื่นใจของดอกหญ้า

2.ที่ตั้ง    อ.นาน้อย

3.ติดต่อสอบถาม    054-701121    Website. http://tiaownan.blogspot.com/2012/02/blog-post_5840.html

4.รูปภาพประกอบ

5.แผนที่

www.nanstay.com แนะนำพิกัดทางภูมิศาสตร์ ที่พักและร้านอาหารต่าง ๆ