จุดผ่านแดนไทย-ลาว (บ้านห้วยโก๋น)

1.ข้อมูลทั่วไป   จุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว (ห้วยโก๋น-น้ำเงิน) อยู่ที่บ้านห้วยโก๋น ตำบลห้วยโก๋น ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 138 กิโลเมตร ได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2537 อยู่ตรงข้ามเมืองเงิน เขตเชียงฮ่อน-หงสา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย- ประชาชนลาว เฉพาะวันเสาร์จะมีตลาดนัดการค้าชายแดนไทย ? ลาว บริเวณจุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น ตั้งแต่ตอนเช้าจนถึง 10.00 น. ประชาชนชาวไทยและลาวจะจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ประเภทผ้าทอ ของป่า ลูกต๋าว มาจำหน่าย ด่านห้วยโก๋น-น้ำเงิน ยังเป็นเส้นทางไปหลวงพระบาง เวียงจันทร์ สิบสองปันนา และคุนหมิงของจีนได้ด้วย

2.ที่ตั้ง    อ.เฉลิมพระเกียรติ

3.ติดต่อสอบถาม    054-693530    Website. 

4.รูปภาพประกอบ

5.แผนที่

www.nanstay.com แนะนำพิกัดทางภูมิศาสตร์ ที่พักและร้านอาหารต่าง ๆ