อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน

1.ข้อมูลทั่วไป   พื้นที่โดยรอบอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาว และป่าน้ำสวด อำเภอสองแคว จังหวัดน่านเนื้อที่ประมาณ 280,000 ไร่ พบว่ายังมีสภาพสมบูรณ์เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารลุ่มน้ำ ชั้น 1 เอ มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง มียอดเขาสูงที่สุด คือ ดอยจี๋ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีทัศนียภาพสองข้างทาง ระหว่างอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ถึงอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จะมีทัศนียภาพที่สวยงาม ถ้ำหลวงสะเกิน เป็นถ้ำขนาดกลาง มีปากถ้ำกว้างประมาณ 20 เมตร ตัวถ้ำลึกเป็นอุโมงค์ยาวประมาณ 600 เมตร ภายในตัวถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก และเป็นถ้ำที่มีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยมีประวัติเล่าขานกันมาว่า เดิมทีมีชนกลุ่มน้อยที่เรียกกันว่า "เผ่าก่อ" ได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองสิบสองปันนา และแยกออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ "บ้านเสือกิ๋น" ซึ่งในปัจจุบันคือ บ้านสะเกิน และอีกหมู่บ้านหนึ่งย้ายไปอยู่จังหวัดแพร่คือ "บ้านดงสนเขื่อน" ปัจจุบันคือ บ้านสวนเขื่อน ส่วนทางบ้านสะเกินนั้น เจ้าผู้ครองนครน่านสมัยโบราณ ให้ทำดินปะสิวส่ง ส่วนบ้านดงสนเขื่อน ทำดินปืนส่งให้กับนครน่าน เอาไว้สู้รบกับทหารพม่า สำหรับการเอามูลค้างคาวออกจากถ้ำแต่ละปีในอดีตนั้น จะต้องผ่านพิธีเซ่นไหว้บนบานศาลกล่าวกับเจ้าหลวงสะเกินผู้รักษาถ้ำ อันเป็นที่เคารพนับถือของราษฎรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเสียก่อน เมื่อนำออกจนครบจำนวนที่ต้องการแล้วจะต้องแก้บนและหลังจากนั้นจะไม่สามารถเข้าไปเอามูลค้างค้าวได้อีก

2.ที่ตั้ง    อ.สองแคว

3.ติดต่อสอบถาม    089-0459831, 086-8897167    Website. http://tiaownan.blogspot.com/2012/02/blog-post_1266.html

4.รูปภาพประกอบ

5.แผนที่