บ่อเกลือสินเธาว์

1.ข้อมูลทั่วไป   บ่อเกลือสินเธาว์บนภูเขาที่เดียวในประเทศ ปัจจุบัน ชาวบ้านยังคงต้มแกลือด้วยวิธีแบบดั้งเดิม (ซึ่งทำมา100กว่าปีแล้ว) โดยจะตักน้ำเกลือจากบ่อส่งผ่านมาตามลำไม้ไผ่สู่บ่อพัก ก่อนจะนำน้ำเกลือมาต้มในกะทะใบบัวขนาดใหญ่เคี่ยวจนน้ำงวดแห้ง ใส่ถุงวางขายกันหน้าบ้าน เกลือเมืองน่านไม่มีไอโอดีนเหมือนเกลือทะเลจึงต้องมีการเติมสารไอโอดีนก่อน ถึงมือผู้บริโภค

2.ที่ตั้ง    อ.บ่อเกลือ

3.ติดต่อสอบถาม    -    Website. http://tiaownan.blogspot.com/2012/02/blog-post_2130.html

4.รูปภาพประกอบ

5.แผนที่

www.nanstay.com แนะนำพิกัดทางภูมิศาสตร์ ที่พักและร้านอาหารต่าง ๆ