คุ้มเจ้านายเมืองน่าน

1.ข้อมูลทั่วไป   คุ้มของเจ้านายเมืองน่าน ส่วนใหญ่กระจาย อยู่โดยรอบคุ้มหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่าน ภายหลังตกทอดสู่ทายาท บางแห่งขายหรือยกให้เป็นที่ทำการของส่วนราชการ มีเพียงไม่กี่หลังที่ยังคงลักษณะตัวอาคารเดิม แต่ประโยชน์ใช้สอยเปลี่ยนไป หลายหลังรื้อออกแล้วขายที่ดินให้แก่ราชการและเอกชน

2.ที่ตั้ง    อ.เมือง

3.ติดต่อสอบถาม    -    

4.รูปภาพประกอบ

www.nanstay.com ข้อมูลเที่ยวน่าน

5.แผนที่

www.nanstay.com ข้อมูลเที่ยวน่าน