เตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก

1.ข้อมูลทั่วไป   แหล่งเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก อดีตเป็นแหล่งผลิตเครื่องดินเผาที่สำคัญแห่งหนึ่งในล้านนา จึงมีรูปแบบและประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องถ้วยชามที่มีลักษณะเฉพาะของตนที่ แตกต่างออกไปจากแหล่งเตาเผาอื่น ๆ ในล้านนาและในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้ามากกว่าแหล่งเตาเผาอื่น ในระยะเดียวกันดังนั้นผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาของแหล่งเตาเมืองน่าน บ้านบ่อสวกจึงแพร่หลายออกไป ยังท้องถิ่นที่อื่นในล้านนา

2.ที่ตั้ง    อ.เมือง

3.ติดต่อสอบถาม    -    

4.รูปภาพประกอบ

www.nanstay.com ข้อมูลเที่ยวน่าน

5.แผนที่

www.nanstay.com ข้อมูลเที่ยวน่าน